Aktualności

Brak przydatności wody do spożycia w Lubotyniu oraz Pilszcz Osiedle

  • 07-08-2019
Ilustracja do informacji: Brak przydatności wody do spożycia w Lubotyniu oraz Pilszcz Osiedle
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek stwierdza brak przydatności wody do spożycia w Lubotyniu oraz Pilszcz Osiedle (nie dotyczy wsi).
Przedsiębiorstwo Komunalne „Hydrokan” sp. z o.o. już podjęło działania w celu uzdatnienia wody. Do celów spożywczych w godzinach popołudniowych (07.08.) zostaną podstawione beczkowozy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki