Aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Kietrz, dnia 07.11.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Termin rozpoczęcia konsultacji:   7 listopada 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji:   18 listopada 2019 r.

 
Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.kietrz.pl
- www.bip.kietrz.pl w zakładce: ogłoszenia, obwieszczenia, zarządzenia/ pożytek publiczny
Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz
Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Herud – Inspektor ds. oświaty
Urząd Miejski w Kietrzu
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz
pok. 10
tel. 77 4854356 wew. 14
e-mail
 
Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kietrz na 2020 rok” do dnia 18 listopada 2019 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.
z up. Burmistrza
/-/ Marceli Głogiewicz
Z-ca Burmistrza

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.