Aktualności

Dlaczego cena śmieci musiała wzrosnąć?

Ilustracja do informacji: Dlaczego cena śmieci musiała wzrosnąć?
Informacja dotycząca zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla Mieszkańców Gminy Kietrz
10 września Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 października będą obowiązywały następujące kwoty:
15 zł miesięcznie- od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady są segregowane,
30 zł miesięcznie- od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
Przypominamy, ze Gmina zmuszona jest do zbilansowania gospodarki odpadami, co w praktyce oznacza, iż nie może ona pokrywać odpłatności za właścicieli posesji ani partycypować w cenie tych opłat.  Podwyżka w żadnej mierze nie zasili budżetu gminy Kietrz, opłata musi natomiast posłużyć do:
 • odbierania , transportu i zagospodarowania  odpadów
 • utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
 • obsługi administracyjnej systemu.
 
Większość gmin w Polsce już podniosła stawki gospodarowania odpadami, inne wkrótce będą musiały podjąć takie decyzje. Wśród przyczyn powodujących wzrost opłat należy wymienić:
 • wzrost cen paliwa i energii elektrycznej-
 • podniesienie płacy minimalnej- z 1850 zł w 2016 poprzez 2250 obecnie, aż do planowanych 2600 zł w roku 2020
 • wzrost kosztów transportu
 • zwiększenia stawek za tzw. opłatę marszałkowską (opłatę ponoszoną z tytułu składowania odpadów)- z 74, 26 zł w roku 2016 do 270 zł planowanych w roku 2020 czyli o 263%!
Warto przypomnieć, że im więcej śmieci, tym więcej za nie płacimy. Analogicznie: im więcej nieprawidłowości  w segregacji, tym wyższe opłaty. Tak oto przedstawiają się ilości odpadów wytwarzane przez Mieszkańców Gminy Kietrz w ostatnich pięciu latach:
 
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
Odpady komunalne zmieszane [w tonach]
 
3116,62
 
3193,22
 
3386,74
 
3496,94
 
3583,91
Odpady komunalne segregowane
[w tonach]
 
2012,5
 
1147,6
 
1375,53
 
1407,05
 
1650,29
 
 
 
Poniższa tabela podaje stawki cen za odpady komunalne w wybranych gminach województw opolskiego i śląskiego:
Gmina
Miesięczna opłata za odpady segregowane za jednego mieszkańca
Miesięczna opłata za odpady niesegregowane za jednego mieszkańca
Baborów
16,50
33,00
Branice
16,50
33,00
Głubczyce
15,00
30,00
Prudnik
16,00
29,00
Pietrowice Wlk
22,00(1), 18,00(2), 16,00(3)
44,00(1), 36,00(2), 32,00(3)
Wodzisław Śl
26,10
35,00
 
Należy pamiętać, że fakt posiadania na terenie naszej gminy składowiska odpadów ( RIPOK) nie wpływa bezpośrednio na ich cenę , zyskujemy jedynie na tym, że jest ono stosunkowo blisko, więc nieco  mniej płacimy za transport. Zestawienie poniżej ilustruje ceny (stan na 10 września 2019),  które obowiązują w miejscowościach naszego regionu posiadających na swoim terenie- podobnie jak Gmina Kietrz- Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK-i).
Gmina
Miesięczna opłata za odpady segregowane za jednego mieszkańca
Miesięczna opłata za odpady niesegregowane za jednego mieszkańca
Opole
13,00
20,00
Gotartów
15,00
30,00
Kietrz ( Dzierżysław)
10,00
20,00
Kędzierzyn- Koźle
15,00
24,00
Nysa
15,00
30,00
 
Istotny wydaje się być fakt, że realizując Państwa oczekiwania utrzymany został odbiór odpadów zielonych od maja do końca września 2 razy w miesiącu oraz dwukrotny w ciągu roku odbiór odpadów wielkogabarytowych, podczas gdy wiele gmin zupełnie zrezygnowało z podobnych przedsięwzięć. W zdecydowanej większości gmin nie obowiązują też zniżki wynikające z ilości osób tworzących gospodarstwo domowe- w Gminie Kietrz częściowo je utrzymano ( 50% dla szóstej i kolejnej osoby).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.