Aktualności

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

Ilustracja do informacji: Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników
W okresie wakacji 2019r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:
- chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06-20.07.2019 r.
- wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu w terminie 08.07-28.07.2019 r.
 
ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15 lat)
3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl - wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.
Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 
Wnioski należy składać do 17 maja 2019 r.
Druki wniosków można pobrać u pracowników w sali obsługi interesantów. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.