Aktualności

Reklamy (wreszcie) pod kontrolą!

Ilustracja do informacji: Reklamy (wreszcie) pod kontrolą!
Przyjęta przez Radę Miejską w Kietrzu uchwała, reguluje zapomnianą dotychczas kwestię reklam, które pojawiają się na mieniu Gminy. Od tej pory każdy, kto zechce zareklamować się na naszym terenie, będzie musiał spełnić szereg warunków.
Przyjęta uchwała porządkuje zasady dotyczące umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej. Jest to o tyle istotne, że przez wiele lat Gmina nie miała praktycznie żadnego wpływu na to, jakie treści są eksponowane na jej mieniu. Teraz kwestie wyglądu, kształtu, koloru i sposobu wykonania reklam, będą musiały być konsultowane z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kietrzu. – Kwestia braku regulacji w tym zakresie doprowadziła przez lata do tego, iż na terenie Kietrza oraz w całej Gminie, pojawiały się reklamy, które nie przynosiły żadnego wpływu do budżetu, a niejednokrotnie psuły krajobraz – mówi Burmistrz Kietrza, Pan Krzysztof Łobos. Bo choć w teorii istniało Zarządzenie Burmistrza Kietrza w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych, podpisane 25 listopada 2003 roku, to w rzeczywistości reklamy pojawiające się przez lata na terenie gminy, były bardzo często montowane bez jakiejkolwiek zgody, nie mówiąc już o wpłatach do gminnej kasy z tytułu ich eksponowania. W myśl nowych przepisów z opłat za reklamy zwolnione są organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej jeśli reklamy dotyczą ich działalności statutowej. Przyjęte prawo obliguje każdego, kto zechce reklamować się na mieniu gminy do zawarcia z Burmistrzem Kietrza umowy cywilno-prawnej, która określi zasady umieszczenia afiszu. Właściciele reklam, którzy umieścili reklamy niezgodnie z warunkami określonymi w przyjętej uchwale, będą wzywani do dopełnienia odpowiednich czynności lub – w ostateczności – do usunięcia reklamy na własny koszt. Przyjęte prawo pozwoli tym samym w większym stopniu kontrolować przestrzeń komunalną i nie dopuszczać do reklamowego chaosu, znanego z innych polskich miast.
 
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XL/355/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej konieczne jest uiszczanie opłat za eksponowanie na mieniu Gminy ww. elementów. Wysokość opłat reguluje Zarządzenie Burmistrza Kietrza Nr 73/2017 z dnia 6 września 2017 r., dostępne na stronie BIP Gminy Kietrz. Dalsze eksponowanie reklam wymaga złożenia w Urzędzie Miejskim w Kietrzu stosownego wniosku (najpóźniej do dnia 27 października 2017 r.), którego wzór dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, a następnie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Kietrz a właścicielem reklamy. W przypadku nie zawarcia umowy, naliczona zostanie opłata za usytuowanie reklamy na mieniu Gminy Kietrz od 1 października 2017 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
  • Baner: Twitter
.