Strefa Ekonomiczna

Strefa Ekonomiczna

TERENY INWESTYCYJNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KIETRZ
 
 
DZIAŁKA NR 256/10:
- obręb ewidencyjny Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie;
- powierzchnia 3,4563 ha (34 563,00 m2);
- karta mapy 17;
- KW nr OP1G/00033131/4;
- wg ewidencji gruntów działka stanowi nieużytki (N – 3,4563 ha);
- na nieruchomości znajdują się nieużytki w postaci fragmentu niewielkiego jaru zadrzewionego samosiejkami;
- działka znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Komunikacja:
Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Kościuszki.
Woda:
Wzdłuż zachodniej granicy działki, wzdłuż ul. Kościuszki po jej zachodniej stronie przebiega wodociąg Ø 175.
Kanalizacja sanitarna:
W odległości około 300 m od działki w kierunku północnym biegnie kolektor ścieków sanitarnych Ø 225.
Gaz ziemny:
W odległości około 200 m od działki w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Kościuszki przebiega gazociąg Ø 100. Istnieje możliwość podłączenia gazu ziemnego do działki na warunkach ustalonych z Górnośląską Spółką Gazownictwa w Zabrzu.
Energia elektryczna:
Wzdłuż wschodniej granicy działki, wzdłuż przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. W odległości około 100 m od działki w kierunku północno-wschodnim znajduje się stacja transformatorowa. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej do nieruchomości na warunkach ustalonych z zakładem elektroenergetycznym TAURON S.A.
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr 3XLVII/268/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz działka nr 256/10 oznaczona jest symbolem 10P - przeznaczona w planie jako funkcja podstawowa: obiekty produkcyjne, składy i magazyny (ukształtowane i projektowane). Przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa, handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjnego. Działka jest częściowo objęta strefą ochrony archeologicznej "W"( mieszczącą stanowiska archeologiczne wpisane i niewpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego).
 
 
DZIAŁKA NR 256/11:
- obręb ewidencyjny Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie;
- powierzchnia 3,4386 ha (34 386,00 m2);
- karta mapy 17;
- KW nr OP1G/00033131/4;
- wg ewidencji gruntów działka stanowi nieużytki (N – 3,3707 ha) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp – 0,0679 ha);
- na nieruchomości znajdują się nieużytki w postaci fragmentu niewielkiego jaru zadrzewionego samosiejkami;
- działka znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Komunikacja:
Dojazd do Nieruchomości możliwy jest od ul. Kościuszki.
Woda:
Wzdłuż zachodniej granicy działki, wzdłuż ul. Kościuszki po jej zachodniej stronie przebiega wodociąg Ø 175.
Kanalizacja sanitarna:
W odległości około 300 m od działki w kierunku północnym biegnie kolektor ścieków sanitarnych Ø 225.
Gaz ziemny:
W odległości około 200 m od działki w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Kościuszki przebiega gazociąg Ø 100. Istnieje możliwość podłączenia gazu ziemnego do działki na warunkach ustalonych z Górnośląską Spółką Gazownictwa w Zabrzu.
Energia elektryczna:
Wzdłuż wschodniej granicy działki, wzdłuż przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. W odległości około 100 m od działki w kierunku północno-wschodnim znajduje się stacja transformatorowa. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej do nieruchomości na warunkach ustalonych z zakładem elektroenergetycznym TAURON S.A.
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr 3XLVII/268/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz działka nr 256/11 oznaczona jest symbolem 10P - przeznaczona w planie jako funkcja podstawowa: obiekty produkcyjne, składy i magazyny (ukształtowane i projektowane). Przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa, handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjnego. Działka jest objęta strefą ochrony archeologicznej "W"(mieszczącą stanowiska archeologiczne wpisane i niewpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6 Galeria zdjęć: Strefa Ekonomiczna

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
  • Baner: Twitter
.