Rada Miejska

Rada Miejska w Kietrzu - KADENCJA 2014-2018

1. Bosowski Damian - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu (przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 14:00 do 15:00)
2. Orjan Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kietrzu
3. Adamska Magdalena
4. Babiniec Stanisław
5. Duda Lech Andrzej
6. Gawroński Marek
7. Głogiewicz Beata
8. Królczyk Jadwiga
9. Kuśnierz Lesław
10. Lach Czesław
11. Macewicz Jacek
12. Maryszczak Wojciech
13. Pawlik Bronisława
14. Robak Bogumiła
15. Skoczylas Mirosław
 
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ:
 
Komisja rewizyjna:
1. Maryszczak Wojciech - Przewodniczący
2. Królczyk Jadwiga
3. Macewicz Jacek
4. Robak Bogumiła
 
Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:
1. Macewicz Jacek - Przewodniczący
2. Gawroński Marek
3. Maryszczak Wojciech
4. Duda Lech Andrzej
5. Babiniec Stanisław
 
Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:
1. Gawroński Marek - Przewodniczący
2. Adamska Magdalena
3. Skoczylas Mirosław
4. Duda Lech Andrzej
 
Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych:
1. Adamska Magdalena - Przewodnicząca
2. Królczyk Jadwiga
3. Kuśnierz Lesław
4. Głogiewicz Beata
5. Lach Czesław
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU NA 2016 ROK
 
Lp.
Data
Temat sesji
 
1.
 
28.01.2016
 
Ochrona środowiska oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Odnowa wsi.
 
2.
 
25.02.2016
 
Gospodarka komunalna.
 
3.
 
31.03.2016
 
Debata o oświacie.
 
4.
 
28.04.2016
 
Debata na temat bezrobocia.
 
5.
 
19.05.2016
 
Debata o służbie zdrowia.
 
6.
 
23.06.2016
 
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2015 rok.
 
7.
 
25.08.2016
 
Debata na temat kultury i sportu.
 
8.
 
29.09.2016
 
Realizacja budżetu w I półroczu 2016 roku. Administrowanie gminą.
 
9.
 
27.10.2016
 
Ustalenie stawek podatkowych na rok 2017.
 
10.
 
24.11.2016
 
Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.
 
11.
 
22.12.2016
 
Uchwalenie budżetu na 2017 rok.
 
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
  • Baner: Twitter
.